Categorie: smaakmakers

Feminisme in tijden van klimaatstrijd

– Anneleen Kenis in Oikos n° 95

Gender hoort ook op de klimaatagenda te staan. Het argument hierbij is niet enkel dat de klimaatverandering verschillende effecten naargelang iemands gender heeft, maar ook dat de hegemonische antwoorden op de klimaatverandering van een ‘masculiene’ visie op de natuur vertrekken, terwijl een feministische analyse ons net kan helpen te begrijpen wat fundamenteel op het spel staat.

>> Lees het artikel.

>> Ontdek meer over Oikos.

Verlegde Sisyfus een steen? Gecontesteerd Belgisch koloniaal erfgoed en de herdenking van de herdenking (2004-2020)

(beeld © Stad Gent)

– Davy Verbeke in Brood & Rozen 3

Belgisch koloniaal erfgoed staat in het oog van een ‘beeldenstorm’. Wankeler dan ooit voorheen. 2020 is een scharnierjaar. In dit essay blikt de auteur terug op meer dan vijftien jaar contestatie. Met een pleidooi voor een doordachte historische her-verbeelding. Hoe kan die grensverleggend zijn?

>> Lees het artikel.

>> Ontdek meer over Brood & Rozen.

Wat wij gemeen hebben met Gabrielle Deman, de vrouw die in 1904 Congo-Vrijstaat doorkruiste

(Tussen 1900 en 1903 stuurde Albert Sillye zijn verloofde, Gabrielle Deman, stapels briefverslagen van zijn missie. Bij gebrek aan fotoapparaat maakte hij tekeningen, zoals van deze opvallende verschijningen: dochters van de Bakussu-koning Mlosa, gehuld in belle-époquekledij, op wandel met een schoenbekooievaar aan de leiband. [Uit een brief van 18 maart 1901 (HA 01.0392.2), collectie KMMA Tervuren])

– Herlinde Leyssens in Zacht Lawijd, 2020 nr. 3

Gabrielle Deman was de eerste witte vrouw die begin 20ste eeuw Congo-Vrijstaat, het wingewest van Leopold II, doorreisde. Ze trok met haar man, een officier van de Force publique, en een geleende camera dwars door het moeilijk begaanbare land. Daar aanschouwde zij vol verbazing en ook afschuw het barre leven van de gekoloniseerde inwoners en de soms zeer botte kolonisators.

>> Lees het artikel

>> Ontdek meer over Zacht Lawijd.

Van hun sokkel getrokken

(beeld De Drie Gapers in Oostende © Paul Hermans via Wikimedia, CC BY-SA 3.0)

Katrijn D’hamers / Elien Doesselaere in faro 3

Het is een onstandvastige tijd voor standbeelden. Sinds de wereldwijde Black Lives Matter-protesten in het voorjaar zijn standbeelden, als duurzame symbolen van ongelijkheid en uitbuiting, het mikpunt van publieke verontwaardiging en woede geworden. Hoe kunnen we daar voortaan mee omgaan?

>> Lees het artikel

>> Ontdek meer over faro.

Monumentaal Berouw

– Hannelore Roth in rekto:verso 88, Sorry

Wie historische wonden zoals de Holocaust blijvend in herinnering wil brengen, verankert die maar beter in zijn landschap. Kan architectuur berouw in leven houden of versteent spijt zodra je er een monument voor opricht?

>> Lees het artikel

>> Ontdek meer over rekto:verso.

De Vlaamse intellectuele elite en Congo

— Geert Buelens in de lage landen 3/2020

Er was een tijd toen Vlaanderen zichzelf beschouwde als gekoloniseerd binnen België. Daardoor konden Vlamingen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het koloniale project in Congo, want dat schreven ze aan de Belgische staat toe. Die opvatting gaat echter voorbij aan het diepgaande engagement van Vlaamse intellectuelen, zo bewijst Geert Buelens.

>> Lees het artikel.

>> Ontdek meer over de lage landen.

Cultuurtijdschriften in een speciale campagne

We kregen met Folio de uitnodiging om 3 cultuurtijdschriften te presenteren in de special ‘Kunst & Cultuur’
van Mediaplanet. Die special verscheen ondertussen op vrijdag 12 september als bijlage bij de krant De Morgen.

De special is ook nog online te lezen. Ontdek zelf welke drie tijdschriften zich presenteerden: https://nl.planet-lifestyle.be/kunst-cultuur/must-reads-voor-elke-cultuurliefhebber/.

>> Lees de hele special.

Charlie De Voet – Van sacraliteit en materie

– Daan Rau in OKV 2020.3

De schilderijen van Charlie De Voet laten steeds aan de toeschouwer de mogelijkheid om erin op te gaan, erin weg te dromen en te verdrinken zonder in ademnood te komen. Het zijn werken die zeer materieel zijn ontstaan, maar de materie totaal doen vergeten. Ze brengen de stilte in je binnen, een sacrale stilte.

>> Lees de bespreking.

>> Ontdek meer over OKV.

Gabber in 2020

— Florian Strik in Gonzo (circus) 158

Hoe klinken gabber en hardcore in 2020? Wat blijft er vandaag de dag nog over van deze razendpopulaire jeugdcultuur uit de jaren 1990? Collectieven en artiesten zoals Alberto Guerrini, Ewa Justka en Casual Gabberz, blazen de genres nieuw leven in. “Het harde en vuile karakter van een gabberkick is gewoon intens.”

>> Lees het hele artikel. En hak met je hele bubbel op deze mixtape met gabbermuziek.

>> Ontdek meer over Gonzo (circus).

Een huis om dakloos in te zijn

Over geborgenheid

© Mieke Deferme

— Luuk Gruwez in Poëziekrant 2020/4

Begin dit jaar hield Luuk Gruwez in het Smaaksalon van Hasselt een tafelrede over geborgenheid. Amper een maand later zou de coronacrisis toeslaan, waarin het ons werd ontzegd elkaar nog de hand te reiken. Omstreeks die tijd werd in de reeks Privé-domein ook zijn boek Het land van de handen boven de doopvont gehouden. Gruwez werkte zijn tafelrede, grotendeels geschreven in de abij van Westvleteren, om tot dit essay.

>> Lees de gehele tafelrede.

>> Ontdek meer over Poëziekrant.